มาลองโค้ดเรียกดูข้อมูลตามค่า ID

        ขั้นตอนที่ 1 สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ fetch_data_by_id.php 

        ให้สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ fetch_data_by_id.php แล้วพิมพ์โค้ดคำสั่งดังนี้   

<?php
include 'connect_db.php';
$query="select * from customers where custId='". $_GET['id']. "'"; // Fetch all the data from the table customers
$result=mysqli_query($conn,$query);
$row = mysqli_fetch_assoc($result);
?> 

ขั้นตอนที่ 2 แก้ไขไฟล์ index.php 

 • แก้ไขไฟล์  index.php ให้เป็นดังนี้
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>How to Insert Form Data In Database using PHP</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="row mt-5">

    <div class="col-sm mx-1 border border-secondary p-2">
      <div class="text-primary">
        <h3>บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลด้วยภาษา php</h3>
      </div>
      
      <form action="insert.php" method="post">
        <div class="form-group">
          <label>ชื่อ</label>
          <input type="text" name="fname" class="form-control">
        </div>            
        <div class="form-group">
          <label>นามสกุล</label>
          <input type="text" name="lname" class="form-control">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>E-mail</label>
          <input type="email" name="email" class="form-control">
        </div>
        <input type="submit" class="btn btn-primary" name="submit" value="save">
      </form>
    </div>

    <div class="col-sm mx-1 border border-secondary p-4">
      <div class="page-header">
        <h2>รายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในฐานข้อมูล</h2>
      </div>
      <table class="table">
       <thead>
        <tr>
         <th scope="col">#</th>
         <th scope="col">First</th>
         <th scope="col">Last</th>
         <!-- <th scope="col">Email</th> -->
         <th scope="col">Action</th>
        </tr>
       </thead>
       <tbody>
        <?php include 'fetch_data.php'; ?>
        <?php if ($result->num_rows > 0): ?>
        <?php while($array=mysqli_fetch_row($result)): ?>
        <tr>
          <th scope="row"><?php echo $array[0];?></th>
          <td><?php echo $array[1];?></td>
          <td><?php echo $array[2];?></td>
          <!-- <td><?php echo $array[3];?></td> -->
          <td>
            <a href="<?php echo "edit.php?id=".$array[0] ?>" class="btn btn-info">เรียกดู</a>
          </td>

        </tr>
        <?php endwhile; ?>
        <?php else: ?>
        <tr>
          <td colspan="3" rowspan="1" headers="">ไม่พบข้อมูล</td>
        </tr>
        <?php endif; ?>
        <?php mysqli_free_result($result); ?>
       </tbody>
      </table>
    </div>
  </div> 

    
</div>
</body>
</html> 

จะได้หน้าตาของเว็บประมาณนี้

ขั้นตอนที่ 3 สร้างไฟล์ ใหม่ชื่อ view.php

 • พิมพ์โค้ดังนี้
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ข้อมูลลูกค้า</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="row mt-5 justify-content-center">
    <div class="col-6 mx-1 border border-secondary p-2">
      <div class="text-primary">
        <h3>ข้อมูลลูกค้า</h3>
      </div>
      <?php include 'fetch_data_by_id.php'; ?>
      <form action="update.php" method="post" class="form-group">
        <div class="form-group">
          <label>ชื่อ</label>
          <input disabled type="text" name="fname" class="form-control" value="<?php echo $row['fname'] ?>">
        </div>            
        <div class="form-group">
          <label>นามสกุล</label>
          <input disabled type="text" name="lname" class="form-control" value="<?php echo $row['lname'] ?>">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>E-mail</label>
          <input disabled type="email" name="email" class="form-control" value="<?php echo $row['email'] ?>">
        </div>
        <div class="form-group d-flex">
          <a href="index.php" class="btn btn-secondary">ย้อนกลับ</a>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div> 
</div>
</body>
</html> 

ลองรันโปรแกรม จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *