มาลองโค้ดดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySql ด้วย PHP

        สำหรับบทความนี้เราจะมาลองเขียนโค้ดดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySql ด้วยภาษา PHP มาแสดงบนหน้าเว็บเพจ ซึ่งจะใช้ความรู้พื้นฐานที่ได้จากบทความที่แล้วมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง มาลองกันเลยครับ

ขั้นตอนที่ 1 สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ fetch_data.php 

        ต่อจากบทความที่แล้ว ให้สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ fetch_data.php แล้วพิมพ์โค้ดคำสั่งดังนี้   

<?php
include 'connect_db.php';
$query="select * from customers limit 50"; // Fetch all the data from the table customers
$result=mysqli_query($conn,$query);
?> 

ขั้นตอนที่ 2 แก้ไขไฟล์ index.php 

 • แก้ไขไฟล์  index.php ให้เป็นดังนี้
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>How to Insert Form Data In Database using PHP</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="row mt-5">

    <div class="col-sm mx-1 border border-secondary p-2">
      <div class="text-primary">
        <h3>บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลด้วยภาษา php</h3>
      </div>
      
      <form action="insert.php" method="post">
        <div class="form-group">
          <label>ชื่อ</label>
          <input type="text" name="fname" class="form-control">
        </div>            
        <div class="form-group">
          <label>นามสกุล</label>
          <input type="text" name="lname" class="form-control">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>E-mail</label>
          <input type="email" name="email" class="form-control">
        </div>
        <input type="submit" class="btn btn-primary" name="submit" value="save">
      </form>
    </div>

    <div class="col-sm mx-1 border border-secondary p-4">
      <div class="page-header">
        <h2>รายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในฐานข้อมูล</h2>
      </div>
      <table class="table">
       <thead>
        <tr>
         <th scope="col">#</th>
         <th scope="col">First</th>
         <th scope="col">Last</th>
         <th scope="col">Email</th>
        </tr>
       </thead>
       <tbody>
        <?php include 'fetch_data.php'; ?>
        <?php if ($result->num_rows > 0): ?>
        <?php while($array=mysqli_fetch_row($result)): ?>
        <tr>
          <th scope="row"><?php echo $array[0];?></th>
          <td><?php echo $array[1];?></td>
          <td><?php echo $array[2];?></td>
          <td><?php echo $array[3];?></td>
        </tr>
        <?php endwhile; ?>
        <?php else: ?>
        <tr>
          <td colspan="3" rowspan="1" headers="">No Data Found</td>
        </tr>
        <?php endif; ?>
        <?php mysqli_free_result($result); ?>
       </tbody>
      </table>
    </div>
  </div> 

    
</div>
</body>
</html> 

จะได้หน้าตาของเว็บประมาณนี้

ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขไฟล์ insert.php

 • แก้ไขไฟล์ insert.php ให้เป็นดังนี้
<?php
include 'connect_db.php';
if(!isset($_POST['save']))
{  
   $fname = $_POST['fname'];
   $lname = $_POST['lname'];
   $email = $_POST['email'];
 
   $sql = "INSERT INTO customers (fname,lname,email)
   VALUES ('$fname','$lname','$email')";
 
   if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    header("Location:index.php");
   } else {
    echo "เกิดข้อผิดพลาด: " . $sql . ":-" . mysqli_error($conn);
   }
  mysqli_close($conn);
}
?> 

จะได้หน้าตาของแบบฟอร์มประมาณนี้

ลองทดสอบบันทึกข้อมูล จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *