มาลองโค้ดลบข้อมูลในฐานข้อมูลด้วย PHP

        ขั้นตอนที่ 1 แก้ไขไฟล์ index.php 

        เพิ่มปุ่มลบข้อมูล โดยแก้ไขไฟล์ index.php ดังนี้   

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>How to Insert Form Data In Database using PHP</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="row mt-5">
    <div class="col-sm mx-1 border border-secondary p-2">
      <div class="text-primary">
        <h3>เพิ่มรายชื่อลูกค้า</h3>
      </div>      
      <form action="insert.php" method="post">
        <div class="form-group">
          <label>ชื่อ</label>
          <input type="text" name="fname" class="form-control">
        </div>            
        <div class="form-group">
          <label>นามสกุล</label>
          <input type="text" name="lname" class="form-control">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>E-mail</label>
          <input type="email" name="email" class="form-control">
        </div>
        <input type="submit" class="btn btn-primary" name="submit" value="save">
      </form>
    </div>
    <div class="col-sm mx-1 border border-secondary p-4">
      <div class="page-header">
        <h2>รายชื่อลูกค้า</h2>
      </div>
      <table class="table">
       <thead>
        <tr>
         <th scope="col">#</th>
         <th scope="col">First</th>
         <th scope="col">Last</th>
         <!-- <th scope="col">Email</th> -->
         <th scope="col">Action</th>
        </tr>
       </thead>
       <tbody>
        <?php include 'fetch_data.php'; ?>
        <?php if ($result->num_rows > 0): ?>
        <?php $i= 1; ?>
        <?php while($array=mysqli_fetch_row($result)): ?>
        <tr>
          <th scope="row"><?php echo $i;?></th>
          <td><?php echo $array[1];?></td>
          <td><?php echo $array[2];?></td>
          <td>
            <a href="<?php echo "view.php?id=".$array[0] ?>" class="btn btn-info">เรียกดู</a>
            <a href="<?php echo "update_view.php?id=".$array[0] ?>" class="btn btn-warning">แก้ไข</a>
            <a href="<?php echo "delete.php?id=".$array[0] ?>" class="btn btn-danger">ลบ</a>
          </td>
        </tr>
        <?php $i++?>
        <?php endwhile; ?>
        <?php else: ?>
        <tr>
          <td colspan="3" rowspan="1" headers="">ไม่พบข้อมูล</td>
        </tr>
        <?php endif; ?>
        <?php mysqli_free_result($result); ?>
       </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>    
</div>
</body>
</html> 

จะได้หน้าตาเว็บไซต์หน้าแรกแบบนี้

ขั้นตอนที่ 2 สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ delete.php 

 • สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ delete.php แล้วพิมพ์โค้ดดังนี้
<?php
include 'connect_db.php';
$sql = "DELETE FROM customers ";
$sql .= "WHERE custId='" . $_GET['id'] . "'";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
 header('Location:index.php');
} else {
 echo " :: Error deleting record: " . mysqli_error($conn);
}
mysqli_close($conn);
?> 

ลองรันโปรแกรมและทดลองกดปุ่มลบข้อมูล จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *