มาลองโค้ดบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล MySql ด้วย PHP

สำหรับบทความนี้เราจะมาลองเขียนโค้ดบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล MySql ด้วยภาษา PHP มาลองกันเลยครับ

ก่อนอื่นให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือในการทดลองเขียนโปรแกรมให้พร้อม จากนั้น เราก็มาลองทำตามขั้นตอนดังนี้เลยครับ

ขั้นตอนที่ 1 สร้างฐานข้อมูล

    ทำการสร้างฐานข้อมูลชื่อ phptutorials แล้วกำหนดโครงสร้างตารางเขตข้อมูล

หรือคัดลอกโค้ดด้านล่างไปใช้ได้เลย

CREATE DATABASE phptutorials;
CREATE TABLE `customers` (
`custId` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`fname` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
`lname` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
`email` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`custId`)
)
COLLATE=‘utf8_general_ci’
ENGINE=InnoDB
AUTO_INCREMENT=1;
 
INSERT INTO `customers` (`custId`, `fname`, `lname`, `email`, `created`) VALUES (NULL, ‘Tiago’, ‘Sam’, ‘dornelas@studio8k.com’, NULL), (NULL, ‘Anil’, ‘Kumar’, ‘ca.anil.kumar@gmail.com’, NULL);
 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูล

1. สร้างโฟลเดอร์สำหรับโปรเจคชื่อ phptutorials ไว้ในโฟลเดอร์เก็บเว็บไซต์ของโปรแกรมจำลองเซอร์ฟเวอร์ (กรณีนี้ใช้ Ampps เป็นตัวจำลองเซอร์ฟเวอร์จะอยู่ใน C:/Program Files/Ampps/www/phptutorials )
2. สร้างไฟล์ชื่อ connect_db.php ในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้
3. พิมพ์โค้ดคำสั่งสำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูลดังนี้
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "mysql";
$database = 'phptutorials';

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password,$database);

// Check connection
if (!$conn) {
 die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
?> 

ขั้นตอนที่ 3 สร้างไฟล์ชื่อ index.php 

 • ไฟล์  index.php ใช้สำหรับเป็นแบบฟอร์มกรอกข้อมูลซึ่งเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน
 • พิมพ์คำสั่งโปรแกรมดังนี้
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>How to Insert Form Data In Database using PHP</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-3"></div>
    <div class="col-6 mt-5 border border-secondary p-4">
      <div class="text-primary">
        <h3>บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลด้วยภาษา php</h3>
      </div>
      
      <form action="insert.php" method="post">
        <div class="form-group">
          <label>ชื่อ</label>
          <input type="text" name="fname" class="form-control">
        </div>            
        <div class="form-group">
          <label>นามสกุล</label>
          <input type="text" name="lname" class="form-control">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>E-mail</label>
          <input type="email" name="email" class="form-control">
        </div>
        <input type="submit" class="btn btn-primary" name="submit" value="save">
      </form>
    </div>
  </div>    
</div>
</body>
</html> 

จะได้หน้าตาของแบบฟอร์มประมาณนี้

ขั้นตอนที่ 4 สร้างไฟล์คำสั่งบันทึกข้อมูล

 • สร้างไฟล์ชื่อ insert.php สำหรับเขียนโค้ดเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์ม บันทึกลงในฐานข้อมูล 
<?php
include 'connect_db.php';
if(!isset($_POST['save']))
{  
   $fname = $_POST['fname'];
   $lname = $_POST['lname'];
   $email = $_POST['email'];
 
   $sql = "INSERT INTO customers (fname,lname,email)
   VALUES ('$fname','$lname','$email')";
 
   if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    echo "บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเสร็จสมบูรณ์";
   } else {
    echo "เกิดข้อผิดพลาด: " . $sql . ":-" . mysqli_error($conn);
   }
   mysqli_close($conn);
}
?> 

จะได้หน้าตาของแบบฟอร์มประมาณนี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *